NÁZOV RIADIACEHO ORGÁNU: MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Názov projektu: Podpora rastu konkurencieschopnosti zariadenia cestovného ruchu Grúniky
Názov a sídlo prijímateľa: HEKO-SDS, s. r. o., Oravská Polhora 1006, 029 47 Oravská Polhora
Miesto realizácie: Oravská Polhora 1006, Lyžiarske stredisko Ski Grúniky
ZAČIATOK REALIZÁCIE: 31.08.2015
UKONČENIE REALIZÁCIE: 02.12.2015
VÝŠKA POSKYTNUTÉHO NFP: 122 836,00EUR
KÓD PROJEKTU: 25130120308
HLAVNÝ CIEĽ PROJEKTU: Zvýšenie konkurencieschopnosti zariadenia cestovného ruchu Grúniky modernizáciou lyžiarskeho strediska

ŠPECIFICKÉ CIELE PROJEKTU:

  1. Modernizácia turniketového systému a systému zasnežovania
  2. Vytvorenie dvoch nových pracovných miest
  3. Vytváranie podmienok na poskytovanie komplexných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím

STAV PRED REALIZÁCIOU PROJEKTU: Najväčšie slabiny strediska tkvejú v nedostatočnom zasnežovaní počas mrazivých dní, keďže stredisko disponuje iba 3 mobilnými snežnými delami. Ďalším nedostatkom strediska v zimnej sezóne je zastaraný systém turniketov – kontrola lístkov. Plánovanou investíciou sa zvýši kvalita poskytovaných služieb, podporí sa rozvoj cestovného ruchu a prispeje sa k zníženiu nezamestnanosti v regióne.

STAV PO REALIZÁCII PROJEKTU: Situácia bude pre žiadateľa znamenať rast konkurencieschopnosti v oblasti cestovného ruchu a nárast počtu spokojných a vracajúcich sa návštevníkov. Po úspešnej realizácii projektu bude zariadenie svojím návštevníkom poskytovať kvalitné služby v oblasti cestovného ruchu. S pribúdajúcim objemom prác súvisiacich s vyššou návštevnosťou strediska sa zvýši aj nárast počtu zamestnancov.


Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

www.economy.gov.sk
www.siea.sk