Koliba Ski Grúniky je otvorená

kategórie: stredisko,

Naša reštaurácia Ski Grúniky je otvorená v režime OP.

Nasza restauracja Ski Grúniky jest otwarta w trybie OP.